Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Alsaymers

Namatay ang lola ni Juan kaya pinauwi siya sa Pilipinas ng nanay niya
Juan: Nay ganyan talaga po ang buhay.
Nanay: Alam ko iyan anak sa alsaymers disease lang eh namatay na ang lola mo.
Juan: E paanong namatay ang lola kung malilimutin lang siya.
Nanay: Sa pagkamalimutin niya ay nakalimutan na rin niya kung panong huminga!
Tagalog Joke #1
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pamahiin app

Try our other Android apps