Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Ticket

Isang araw lumuwas ng Maynila ang dalawang magkaigan, Dahil may appointment sila sa 5th Floor ng Manila Hotel sumakay sila ng Elevator. Dahil first time nilang sumakay nangangapa pa yung dalawa.
Pedro: Pare, nagbayad kana ba?
Juan: (Nag Marunong) Ikaw naman pare para kang Tanga. Papaano tayo magbabayad,
Eh hindi pa tayo binigyan ng Ticket!
Tagalog Joke #113
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps