Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Matapang

Pedro: Ang tapang talaga ni Paeng! Biro mo, tumalon sa eroplano nang walang parachute!
Juan: Ohh, totoo? Saan mo naman nabalitaan yan?
Pedro: Dun sa burol nya!
Tagalog Joke #120
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps