Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Walang Utak

Sa swimming pool gate
Guard:Sir,maliligo po kayo?
Vice:Ay!hindi!maghihilamos lang ako..Magkano ba bayad?
Guard: sa entrance po?
Vice:Ay!hindi!sa exit!!!kita mo namang papasok palang ako,diba? walang utak.
Guard: ako po?
Vice: hindi,yong pool!
Tagalog Joke #151
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps