Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

pagalingan sa pagkanta

( 3 magkumpare ang nagmamayabang sa kantahan sa loob ng araneta c. .. )
( paramihan ng puntos sa pamamagitan ng taong tatayo )
singer1 : oohhh yeeess im a great pretender...
( palakpakan... 30 senior citizen ang tumayo )
singer2 : itaktak mo, itaktak mo. itak-itak..itaktak mo....
( palakpakan... 60 kabataan at senior citizen nagsi tayo-an )
singer3 : bayang magiliw perlas ng silanganan...
( tayo lang ng tao sa araneta
Tagalog Joke #200
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps