Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Biodata

Manager: O Pedro, bakit di mo sinulatan iyong SEX: dito sa biodata mo.
Pedro: Pasensya na po Sir, di ko na kasi mabilang kong ilang beses na.
Tagalog Joke #229
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps