Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Ay! Buntis?

<b>Anak</b> : Nay! Buntis ako!
<b>Nanay</b> : Hindi ka buntis!
<b>Anak</b> : Nasusuka ako!
<b>Nanay</b> : Hindi ka buntis!
<b>Anak</b> : Gusto ko ng maasim! buntis ako!
...
<b>Nanay</b> : Isa pa't dudurugin ko BAYAG mo!
=) =)
Tagalog Joke #240
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps