Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Apat na nurse

Apat na nurse ang nag-uusap tungkol sa isang mayabang na doktor at napagplanuhan nilang paglaruan ito. Gumawa ng paraan ang apat para makaganti sa doktor at nagkita sila kinabukasan para pag-usapan ang mga ginawa nila.
"Sinaksakan ko ng bulak ang stethoscope niya para wala siyang marinig," tawang-tawang kinuwento ng unang nurse sa tatlo.
"Inalis kong lahat ang mercury sa mga thermometer niya at pininturahan kong lahat ito para mag-mukhang 106 degrees palagi ang basa niya," kuwento naman ng ikalawang nurse.
"Mas grabe ang ginawa ko, inaspili kong lahat ang balot ng condom sa kanyang desk para butas lahat ang gagamitin niya," kuwento ng pangatlo.
Hinimatay ang pang-apat.
Tagalog Joke #271
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pamahiin app

Try our other Android apps