Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Anong L

Host: Anong "L" (Lifeguard) ang tawag sa tao na sumasagip sa iyo pag ikaw ay nalulunod?
Contestant: Lifebuoy?
Host: Hindi, pero kahawig nga ng pangalan ng sabon ang pangalan ng taong ito Contestant : Safeguard?
Host:Hindi, pagsamahin mo yung dalawang sagot mo.
Contestant: Safe Buoy?
Host: Hindi siya "boy" at matipuno nga ang kaniyang katawan.
Contestant: Si MR. CLEAN!
Tagalog Joke #288
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pamahiin app

Try our other Android apps