Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Kape o Tsaa

CUSTOMER: Waitress! Ano ba itong binigay mo sa akin, kape o tsaa? Lasang gas ito ah!
WAITRESS: Kung yan ay lasang gas, Kape yan! Ang tsaa kasi lasang pintura!
Tagalog Joke #302
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps