Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Utot

Hindi ko hinahangad na ipagmalaki mo na ako'y sau ayoko ko lang naman na sa harap ng maraming tao ganun mo na lang ako itanggi.. -utot
Tagalog Joke #337
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pamahiin app

Try our other Android apps