Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Tatay and Anak

TATAY: 10 + 10.
ANAK: Di ko po alam.
TATAY: Easy lang e, di mo pa masagot? Papatayin ka ng
kabobohan mo!
ANAK: Tay, kung makakakita ka ng 1000 at 500 sa
kalye, alin ang pupulutin mo?
TATAY: Siyempre yung isang libo!
ANAK: Pwede mo naman pulutin pareho, tay! Papatayin
ka ng katangahan mo!
Tagalog Joke #357
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps