Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Balut kayo diyan

Nagtitinda: Balut, balut balut kayo dyan!
Pedro: Bibili ako.
Nagtitinda: Ilan po Sir?
Bibili: Magkanu muna ang balut?
Nagtitinda: Dose lang po ito mura lang.
Bibili: Eh ang asin? Magkano?
Nagtitinda: Libre lang po.
Bibili: Hmmm.
Nagtitinda: Bini na po kayo dose lang.
Bibili: Magkanu ulit ang asin?
Nagtitinda: Libre nga po.
Bibili: Sige bigyan mo ako ng tatlong kilong asin. Tutal libre lang naman.
Tagalog Joke #36
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps