Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Dear Love

Dear Love,
Una sa lahat at hindi sa huli
Nagsulat ako dahil may papel at bolpen ako
Alam mong crush kita hindi yung crash sa airplane
Kundi crush sa puso
Hindi puso ng saging kundi puso ng tao
Kaligayahan mo, Kaligayahan ko
Kalungkutan mo , Kalungkutan ko
Kamatayan mo , solohin mo!
Ano ako tanga na sasama sayo?!
Kung gusto mo ako sulatan ito ang aking address
Bulag St. Di Makita Hanapin City
Nagmamahal
na ang bigas ngayon
Tagalog Joke #384
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps