Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Matinong babae

Ang matinong babae, mahirap ligawan. Ang tunay na lalake, marunong maghintay.
Tagalog Joke #386
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps