Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Nalunok memory card

Guys, help me please. Yung kapatid ko nalunok niya yung memorycard 64GB. Kagabi pa siya, ayaw niya na tumigil, kinakanta niya na lahat ng kanta na naka-save dun. Natatakot ako baka umabot na siya sa video.
Tagalog Joke #451
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps