Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Kili-kili

Paano mo sasabihin sa kausap mo na maitim ang kili-kili niya nang hindi siya magagalit? Ganito: Ano ba ang ginagamit mong deodorant, Kiwi shoe polish?
Tagalog Joke #477
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps