Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Bigti

MAX: Pare bakit may tali ka sa paa?
JUAN: MAGBIBIGTI ako!
MAX: Eh bakit sa PAA, dapat sa LEEG!
JUAN: Sinubukan ko na kanina, hindi ako MAKAHINGA eh!
Tagalog Joke #52
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps