Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Wise Son

ALE: Andyan ba nanay mo?
JUAN: Bakit po?
ALE: Tungkol sa utang...
JUAN: Umalis po, kahapon pa!
ALE: Na babayaran ko!
JUAN: Pero bumalik na kanina!
Tagalog Joke #59
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pamahiin app

Try our other Android apps