Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Tunay n anak

Mister: Malapit na ako mamatay. Kaya ngayon ipagtapat mo na saakin kung sino talaga ang ama ng bunso nating anak. Dahil sa kanila na siyam siya lang ang pinakapangit.
Misis: Aaminin ko na sayo. Huwag kang magalit ha! Siya lang ang tunay mong anak!
Tagalog Joke #67
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps