Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Miracles

Sakristan: FATHER!!! May pumasok na bulag, pagdating sa altar nagdasal siya, tinapon ang saklay at naglakad!!!!
Father: Ha? Diyos ko po... (closes eyes and makes the sign of the cross) ISA ITONG MILAGRO! Asan na siya?
Sakristan: Ayun po, nakadapa! Duguan ang mukha...
(HEHEHEHEHE)
Tagalog Joke #127
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps