Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Nges Hu?

Si Edison galing trabaho balak nyang sorpresahin ang kanyang asawa.
Nges hu?
Tado ka!!! Pa nges hu nges hu ka pa, eh kaw lang naman ang ngongo dito!!!
Tagalog Joke #126
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps