Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Dowry/Nuptial Presents

Isang Pinoy ang nagtayo ng Company sa isang bansa sa Asia. Makalipas ang apat na buwan, dumalo siya sa party ng Ambassador. Doon sa Embassy, nakita niya ang napakagandang Secretary ng Amb. Sabay ligaw agad ang Pinoy. Tradition dito sa bansa, pag nanligaw ka, magbibigay ka ng dowry/nuptial presents para makapag-asawa ka. Sasabihin agad ng babae kung ano ang gusto niya.
Babae: 1st dowry, bigyan mo ako ng 14 carat gold wedding band at 72 carat diamond ring. Tumawag ang Pinoy sa cell phone at sinabi sa kaniyang Accountant ang kailangan. Sabi ng Accountant, walang problema. Naisip ng Secretary na 'easy' lang pala ang unang request kaya't tataasan niya ang susunod na dowry.
Babae: 2nd dowry, magpatayo ka ng 60 acre mansion sa New York at 40 acre summer home in France. Tinawag ng Pinoy ang kaniyang Broker sa NY at France. Sagot ng mga Broker, wala rin problema.
Babae: 3rd dowry pakakasal lang ako kung 10 inches ang "ari" mo! Dahil dito, biglang namutla ang Pinoy at hindi makapag-salita agad.
Babae: Akala mo, kaya mong lahat ang dowry ko. Wala ka pala ibubuga tungkol doon sa ari mo!
Pinoy: Sorry po, maski na masakit, ipapaputol ko na rin ang ari ko sa haba na 10 inches long!
Tagalog Joke #129
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps