Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Honeymoon

(Honeymoon)
GROOM : Kaya mo ito, dadahan-dahanin ko.
BRIDE : Kinakabahan ako. Baka di ko makaya.. Parang natatakot ako.
GROOM : Kaya mo ito. Di ba dati may alaga kang sawa at mga ahas?
BRIDE : Oo nga, mga exotic animals yon, pero. . .
GROOM : Anong pero, huwag kang matakot.
BRIDE : Pero, . . .pero takot talaga ako sa bulate eh!
Tagalog Joke #176
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps