Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Mahal

BOY : Lahat ng ginagawa ko mali, I am not a good son to you, hindi nyo ako mahal !!
FATHER : Anak, Nagkakamali ka doon..!
BOY : Oh tamo na ! Mali na naman ako!!!
Tagalog Joke #178
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps