Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Late

TITSER : Bakit late ka Edong ?
EDONG : Nahulog ho kasi yung 500 peso bill nung mama
TITSER : At tinulungan mong maghanap ?
EDONG : Hindi poTinapakan ko lang po hanggang umalis siya, kaya po ako late.
Tagalog Joke #188
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps