Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Lovers date

Girl: (nakitang may malunggay sa ngipin ni Boy)
Girl: Alam ko ulam niyo kanina!
Boy: Ano?
Girl: Malunggay!
Boy: BWAHAHAHA mali! kagabi pa kaya yun
Tagalog Joke #363
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • Pinoy Bugtong

Try our other Android apps