Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

Nangangayayat ka ata?

Alden: Maine, nangangayayat ka ata?
Alden: Kailangan mo siguro ng Vitamin Me
Tagalog Joke #432
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps