Tagalog Jokes - Android App

Tagalog Jokes - Android App

I'll give everything

BOY: Kukunin ko ang mga bituin at ibibigay ko sa iyo!
GIRL: Shut up! Hindi mo nga makuha yang kulangot mo, bituin pa!
BOY: Ay sorry, hindi ko alam na ito pala ang gusto mo!
Tagalog Joke #25
Disqus comments plugin...
Facebook comments plugin...

Install now

Download our Android app via Google Play
or use the QR Code below


Coming soon to: iPhone, iPad, itunes appstore, Amazon AppStore


Try our Tagalog games / apps
  • 4 pics, 1 word tagalog

Try our other Android apps